Limeloop logotyp vit

Integritets­policy

1. Limeloop AB värnar om din personliga integritet

Limeloop AB, org. nr. 556971-7845, Kungsholmsgatan 13A, 112 27 Stockholm (”Limeloop” eller ”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen. 

I denna integritetspolicy redogör vi närmare för hur Limeloop AB behandlar personuppgifter om dig. 

Vid eventuella frågor om Limeloop ABs integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till info@limeloop.se 

2. Personuppgiftsansvarig

Limeloop AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

3. Vilka personuppgifter hanterar Limeloop AB? 

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter och IP-adress. 

Besökare av Limeloop ABs hemsida 

I samband med att du besöker Limeloop ABs hemsida samlar vi in följande information om dig som Limeloop AB behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida. 

  • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unikt enhets-ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande (enhetsinformation). 

Prenumeranter av Limeloop ABs pressmeddelanden/nyhetsbrev 

I samband med att du anmäler dig som prenumerant på våra nyhetsbrev samlar Limeloop AB in följande information om dig som vi behöver för att kunna skicka våra nyhetsbrev till dig.

4. Cookies 

Limeloop AB använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen limeloop.se samt för att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.  

5. Ändringar 

Limeloop AB har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Limeloop AB att publicera den justerade integritetspolicyn på www.limeloop.se. Policyn uppdaterades senast i november 2022. Vänligen notera att den version som finns tillgänglig på Bolagets webbsida www.limeloop.se ska anses vara den senaste versionen. 

6. Kontakt 

Tveka inte att kontakta Limeloop AB om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. 

Limeloop AB kontaktinformation: 
Org. nr.: 556971-7845 
Postadress: Kungsholmsgatan 13A, 112 27 Stockholm 

E-post: info@limeloop.se 

 

Skapad i Stockholm © Limeloop AB
2024